ES

KON

2014 yılında Türkiye’deki faal 27 Eczacılık Fakültesi’nden 400 Eczacılık öğrencisinin katılımıyla Türkiye’de Eczacı Odası bünyesinde düzenlenen ilk ulusal ve mesleki öğrenci kongresi ESKON 2014’tür. Eczacılık ve ilaç sektörünün farklı alanlarındaki uzmanları ile öğrenciyi bir araya getirerek ulusal bir platformda mesleki birlikteliği sağlamak , mesleğin sorunları ile çözümlerini tartışma imkanı sunmak ve sektörün farklı alanları hakkında fikir edinmek amacıyla gerçekleştirilen ESKON 2014’te, Eczacılığın süregelen tarihi gözler önüne serilmiş , çok değerli konuşmacılarımız ile ‘’Otoritelerin Gözünden Eczacılığın Geleceği ‘’ hakkında söyleşi düzenlenmiş , Eczacıların topluma örnek bireyler olması gerektiği düşüncesinden hareketle ‘’Doğru İletişim Uygulamaları’’ konusu üzerinde durulmuş , farklı alanlarda mesleğini sürdüren Eczacılarımızın katılımıyla mesleğin geleceğine ışık tutulmuştur. 2016 yılında ESKON 2014’ün başarısı ve alınan güzel dönüşler sonrasında tam motivasyon ile Türkiye’deki faal 29 Eczacılık Fakültesi’nden 400 Eczacılık Fakültesi öğrencisinin katılımıyla gelenekselleşen 2.ESKON Ulusal Öğrenci Kongresi (ESKON 2016) düzenlenmiştir. Bu kongrede ise Eczacılıktaki teknolojik gelişmeler ile katılımcılar bilgilendirilmiş (Smart Eczane projeleri), ‘’İlaç Sektöründe Başarı Basamakları ‘’ ile mezuniyet sonrası için yön gösterilmiş, Türkiye’nin bilim insanlarından birebir dinlediğimiz yaşam öykülerine yer verilerek ilham verilmeye uğraşılmış, workshoplar ile kongre zenginleştirilmiş, Eczacılıkta Uzmanlık Panelleri ile son gelişmeler aktarılmıştır.

Büyük bir özen, emek ve dikkatle hazırladığımız ESKON 2018’de öncelikli hedefimiz, eczacılık öğrencilerinin isteklerini belirlemek ve bu doğrultuda alanında uzmanlaşmış konuşmacılarımız ile mesleğin geleceğine ışık tutmak oldu. Bu doğrultuda güzide konuşmacılarımız ile mesleğin geçmişini, bugününü ve geleceğini konuştuk. Öğrencilerin kariyer yolculuğunda göz ardı edilen noktalara da değinerek, katılımcıların mesleki gelişimlerine katkıda bulunduk. Kongremizde “Eczacılık Tarihi” adlı oturum ile eczacılığın geçmişine sahip çıkarken, “Kozmesötiklerde Yeni Trendler”, “Eczane Laboratuvarlarında Kozmetik Ürünlerin Tasarlanması” konularıyla geleceğin inşa edilmesinde öncü olduk. Kapsamını sürekli genişletmekte olan mesleğimizi “ Sosyal Eczacılık”, “Spor Eczacılığı”, “Adli Eczacılık” konuları ile alanlarında uzmanlaşmış konuşmacılarımız sayesinde öğrencilere tanıttık. Eczacı adaylarını “Mezun Oldum Ya Sonra” başlığıyla iş hayatlarını şekillendirmede düşünmeye iterek “Genç Girişimcilik”, “Sektörde Kariyer Yolculuğu” başlıklarıyla sektördeki imkanlarından bahsettik. Aynı zamanda “Medyada Sağlık Deformasyonu” , “Episistemik Bilim ve Sahte Bilim” , “İlaç Politikaları” başlıklarıyla mesleğimizin günümüzdeki sorunlarına değindik. Workshoplarımızda; eczacılığın vazgeçilmez birer dalı olan “Aromaterapi” , “Farmasötik Bakımla Hayata Dokunun” atölyelerini ve bireylerin kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik “Etkin İnsan Atölyesi“, “Davranış Fizyolojisi”, “Enerjinin İçyüzü Senin Yarınını Belirler” atölyelerini düzenleyerek katılımcılarımızın aktif rol almasını sağladık.

ESKON 2018 İLAÇ GİBİ GELDİ…
Her iki yılda bir kez düzenlenen ESKON için ESKON2020 pandemi şartları dolayısıyla gerçekleştirilemedi. Ancak ESKON2020’nin yokluğunda birçok online etkinlikle meslektaşlarımız ile bir araya gelmeye devam ettik. Öğrenmenin,yeni fikirler yaratmanın, birbirinden farklı ve heyecan verici hayaller kurmanın önünde pandemiyi bir engel olarak görmedik. Konuklarımızın kariyer yolculuklarını ve deneyimlerini bazen şaşırarak,bazen örnek alarak dinledik. Pandemi gölgesinin yavaş yavaş kalktığı şu zamanlarda ise gözümüz yollarda ESKON2022’yi sabırsızlıkla bekliyoruz. ESKON2022 bir doz antidepresan, bir doz analjezik ve bin doz bilgiyle hepimize ilaç gibi gelecek!